Thursday, August 11, 2011

ДОЛГО ВРЕМЕ


Долго време

(на дедо ми К.Г.)

Живееше

долго, долго,

патуваше до крајот

исто толку колку што живееше

долго, долго,

како издиша

на моите раце

Ти

засекогаш и тивко и сам

нема да можам да заборавам уште

долго, долго време.


С.Г.

2011

No comments:

Post a Comment