Tuesday, August 2, 2011

ЈАЗИКОТ И ТИШИНАТА НА ЗЕМЈАТАЈАЗИКОТ И ТИШИНАТА НА ЗЕМЈАТА

Јазикот толку многу сака

Да ја изрази тишината на земјата

Копнее да ја победи

Нејзината моќ.

Јазикот не ги познава

И сеуште ги нема откриено сите тајни.

Затоа длаби.

Затоа говорот му припаѓа на јазикот

Затоа тишината и останува единствено на земјата

Затоа и човекот не е збунето дете

Меѓу две тишини,

Затоа и човекот расте помеѓу љубовната игра на

Говорот на јазикот и на тишината на земјата.

Ете, затоа јазикот толку многу сака

Да ја изрази тишината на земјата,

Ете затоа,

Јазикот нека говори

А земјата нека продолжи да молчи.

С.Г.

Ерусалим, јули, 2011.

No comments:

Post a Comment